tirsdag 13. januar 2015

Arbeidsklær skaper folk

Hva du har på deg på jobben spiller en rolle. Det kan vise hvem du er, og er avhengig av forventningene som stilles til deg.

I denne artikkelen på aftenposten ser vi eksempler på hvordan klær og kleskode er med på å prege hvordan vi oppfattes. Klær er med på å sende signaler og informasjon, og kan gjøre noe med hvor stor påvirkningskraft vi har. Ikke fordi klær er noe som helst mer enn tøyfibre, men fordi de har en signalverdi ut over det.

Noen er med på å understreke valg som gjelder hygiene, noen forteller om hvilken bakgrunn man har, ja til og med hvilken myndighet man har, når vi ser på den militære uniformen. Felles for arbeidstøyet er at de sender signaler. I hvilken grad slike signaler er viktige varierer innenfor ulike bransjer

Hvordan du oppfattes i pyntete klær - dress og slips, kanskje skjørt, vil kunne være annerledes enn hvordan du oppfattes i dagligtøy, eller i bransjetøy. Og det vil i tillegg kunne være med på å påvirke hvilken troverdighet du får i overtalelsessituasjoner.  Uniformer gir og signaliserer makt, som også er en påvirkningskilde. Hvilke kleskoder som gjelder er også et synlig tegn på hvilken kultur som finnes i en organisasjon.

Er det ikke rart - allerede når vi ser en i dress begynner vi å tillegge personen visse egenskaper, gjør vi ikke?

Interessant og verdt å tenke gjennom hvordan vi kler oss...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar