mandag 26. januar 2015

Rask respons

Oppfølging er et viktig trinn i markedsarbeidet
Leste du forrige innlegg? En liten historie om hvor ufølsom teknologien kan være om man ikke passer på.

Og det å passe på er lettere å si enn å gjøre, man må nemlig vite hva man skal se etter. Det vet man ikke alltid. Jeg sendte inn en melding til Euroflorist vedrørende saken under. Kort tid senere kom beklagelsen. De la seg skinnflate, og kunne opplyse om at reklameformen var ny for dem, og at produkttypen ikke skulle vært med. De lovte videre å fjerne dette i dag. Til sist tilbød de blomster som kompensasjon. Både hyggelig og raskt håndtert.

Slik skal det gjøres tenkte jeg da. Kundeforholdet er gjenopprettet. For selve blomstene jeg kjøpte  var det slett ikke noe å si på, verken dem eller leveringen.

Men dette gir oss et godt eksempel på hvor viktig det er å passe på alle detaljer i markedsføringen. Ny teknologi gir oss nye muligheter. Mange av mulighetene kan ha mye for seg og være spennende. Men teknologi tenker ikke - har ikke følelser. Man må derfor være nøye med å følge opp markedsaktivitetene, ellers risikerer man de rareste utslag, som i dette tilfellet.

Modellen i saken her viser hvilke faser normalt markedsføringsarbeid består av. Man orienterer seg gjennom situasjonsanalysen. Dette gir grunnlag for å sette mål. Når vi har bestemt oss for hva vi ønsker å få til, velges strategi for å få til det. Strategien er noen overordnede planer for hvordan vi skal gjøre ting. Dette omfatter valg av målgrupper og hvilke måter man skal vinne i de ulike målgruppene. Hva skal man gjøre - hvilke konkurransemidler velger man? Hvilken type tiltak. Disse konkretiseres videre i en tids-, ansvars- og kostnadsfestet handlingsplan som styrer det daglige markedsarbeidet.

Euroflorist ser vi her har valgt å prøve nettannonser. Strategien med å blant annet forsøke å påvirke kundene knyttes opp til data man har om kundene for å målrette - gjøre produktene mer relevante for dem det gjelder. Men så skjedde det altså. Ikke alle produkter skulle vært med. Og systemet gir ingen indikasjoner på at noe er feil før jeg meldte fra da. Og da handlet de raskt, og justerer handlingsplanene videre.

Daglig arbeid med markedsføring skjer oftest som en veksling mellom handlingsplanen og oppfølgingsprosedyrer - daglig, ukentlig og måndlig. Så en gang i året gjerne eller litt oftere, blant annet avhengig av bransje man er i reviderer man så hele planen. Eller lager en helt ny.

Om noe går galt, er det ikke nødvendig å gjøre hele markedsplanen på nytt, det holder å korrigere det som ikke virker, med mindre man skjønner at man må korrigere for eksempel fordi markedsføringen overhodet ikke virker. Da undersøker man gjerne om man har bommet med strategien. Feil målgrupper? Feil virkemidler? Eller er målene urealistisk? Eller må man lengre tilbake? Bygger planen på feil premisser? Må man gjennomgå situasjonsanalysen på nytt?

Og jo grundigere og mer gjennomtenkt man er i utgangspunktet, jo mindre korrigeringer trenger man - kanskje.

Men evne til å håndtere det uventede er en viktig egenskap i markedsføringsarbeidet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar