torsdag 2. februar 2017

Alkoholreklame

I går så jeg informasjon om et arrangement. Det gjelder trolig alkohol, siden det er et bryggeri. Men alkohol er det vel ikke lov å annonsere for - eller hva?

Det er bryggeriet Austmann som skal introdusere noe - "en ny venn" på puben "Den gode nabo". Det skulle nå forbause meg om det ikke er en "kammerat" med litt futt, for å si det slik.

For siden det ikke er lov å annonsere for alkohol, med få unntak, så er det vel neppe lov med dette heller. Hva er egentlig lov? Og hvem bestemmer dette. Du finner utførlig informasjon om dette temaet på nettstedet til helsedirektoratet, for det er de som håndhever dette forbudet.

Det er en egen lov og forskrift som bestemmer dette som du  ser. En lov er Stortingets bestemmelse innenfor et område. De bestemmer i landet her, og hvis det får betydning for menneskers handlinger så lager de en lov. De kan også delegere myndighet til å bestemme mer detaljerte bestemmelser i såkalte forskrifter. I så fall gir de denne myndigheten i loven og så blir det fastsatt forskrifter. Disse forskriftene binder oss like mye som lovene. Men dersom det blir tvil om hva som skal gjelde, en lov eller en forskrift, så har loven høyere rang siden den er bestemt av den lovgivende forsamling som står over forskriftsgivere som ofte er et departement eller et direktorat. Det kan også gis forskrifter fra for eksempel kommuner om dette er bestemt i lover.

Om denne er innafor eller utafor? Tipper utafor. Hva tror du?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar