mandag 22. oktober 2018

Ølbad i konkurransen?

Gulating ølutsalg
Mot blodbad i ølbransjen? Det vi ser er en såkalt priskrig på øl. At konkurrentene begynner å bruke pris aktivt som konkurransemiddel for å vinne i konkurransen.

Men, kan det gå an da? For ett år siden hadde jeg dette på bloggen min forrige gang. Den gang uttalte en indignert øl-ekspert at prisene var omtrent der de måtte være. Nå ja, man skal ikke ta alt for god fisk...

I saken om Gulatings priskrig på øl står det beskrevet en annen virkelighet enn den vi kunne lese om:

"Sjue i Austmann tror det vil bli mindre lønnsom å brygge øl i Norge fremover.
– Marginene i bransjen har vært høye lenge. Austmann har justert prisene i samarbeid med våre partnere i de ulike kanalene, og jeg tror vi gjorde det i tide". 
Marginene har vært høye. Det betyr at det har vært stor avstand mellom inntekt og kostnad. Gode muligheter for å tjene penger. Vi kan også lese om at de har hatt organisk vekst. Det vil si vekst som følge av at de har fått til å selge mer. Man kan ha vekst på flere måter enn det, for eksempel ved å kjøpe konkurrenter, og overta deres salg.
Vi kan i samme sak lese om et ventet blodbad i bransjen. Om ulik styrke på ulike aktører. Noen har lønnsomhet og penger til å være med. Noen har en effektivitet i produksjonen og en kostnadsstruktur som gjør at de kan overleve. De som har lite penger, små salgsvolum og høye kostnader, og som sliter vil bukke under, skal vi tro spådommene. Det er det som er konkurranse. Det er det som er markedsføring. Du må være god nok. Og hva som er godt nok er avhengig av bransjen du er i, av konkurranseintensitet, antall som vil være med å dele fortjenestemulighetene og styrken på de ulike deltakerene som er i bransjen. 
I dagligvarebransjen er forhandlerleddet eid kun av tre / fire  firmaer. Det er Norgesgruppen, Coop, Rema og Bunnpris. Skal du selge dagligvarer, så skjer det gjennom dem. Det gir dem en helt urimelig makt i dagligvarehandelen - til å bestemme utvalg, til å diktere priser og fordeling av fortjeneste. 
Ølutsalget Gulating representerer et gledelig unntak, som vi ser utfordrer bransjen og fører til mer konkurranse - litt som man ser det. Ikke alle liker at det blir økt konkurranse på øl...
For oss som liker markedsføring er det i alle fall interessant. Øl er et produkt de ikke er lov å reklamere for, men det er et lovlig produkt. Det er alltid interessant å se hva konkurrenter med begrensninger i hva de kan foreta seg gjør for å konkurrere.
For konkurrere, det gjør de...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar