mandag 19. november 2018

Krig i markedet

Konkurranse lokalt og internasjonalt
Markedsføring handler om konkurranse. Konkurranse handler om å vinne. For å vinne tjener man ofte på å samarbeide med noen også. Både bedrifter og land.

Av og til kan man høre om markedskrig. Det vil si når konkurransen hardner til, og konkurrentene prøver å utkonkurrere hverandre. Det kan gjøres for eksempel med å satse på å dumpe priser en periode for å få en konkurrent til å knekke.

Ofte kan det gå hardt ut over begge. Seieren kan bli dyrekjøpt, og berede grunnen for nye konkurrenter, er man uheldig. Den greske hærføreren og strategen Pyrrhos, som levde noen hundre år før vår tidsregning, seiret i en del slag mot romerne. Han måtte imidlertid tåle kraftige tap også selv. Dette har gitt oss begrepet «pyrrhosseier». Etter det andre slaget mot romerne ved Asculum i år 279 f.Kr. skal Pyrrhos ha uttalt: «En slik seier til og jeg er fortapt», kilde https://snl.no/Pyrrhos-seier. Så seire kan koste for mye. Den som driver markedsføring må tenke på konkurransen, men også vurdere hvor mye det vil koste. Dette kan være en fin balanse.

Nå hører vi også om handelskrig. Hva er forskjellen på markedskrig og handelskrig? Er det det samme? - Nei, faktisk er handelskrig tilstanden når to land blander seg inn i den frie handelen, og eksempelvis legger toll på andre lands varer, slik at de blir dyrere. Eller legger begrensninger på import eller handel. USA har gjort det etter Trump kom til makten. Du kan lese om handelskrigen i denne saken fra forskning.no. Det er interessant å lese om at handelskrigen brukes politisk. Det vil si at den rettes mot der den antas å ramme. Når EU legger toll som mottiltak mot Trumps toll mot EU, så legger de det der de rammer Trump-velgere. Neppe tilfeldig.

I artikkelen kritiseres også Trumps tanker om å beskytte eget næringsliv, at det er bedre å produsere varer selv enn å gi andre fortjenesten på produksjonen. Tanken om at import svekker landet. Dette rammer fri handel, den sunne konkurransen som fører til samhandling og avhengighet av hverandre. Du går ikke til krig så lett mot dine handelspartnere. I kommentarfeltet til saken kan man også lese at USAs tiltak er et svar på EUs beskyttende og støttende handlinger overfor egen industri.

Konkurransen er kanskje ikke så fri som man skulle tro. Ikke godt å si, men dette viser at politisk ustabilitet kan bli en faktor å regne med også i en situasjonsanalyse, om man konkurrerer i utsatte bransjer.

Markedsføring starter med å følge med situasjonen man er i - i stort og smått...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar