tirsdag 25. august 2015

Hva skjedde med radioen?

DAB fåes i mange utforminger, her en retrodesignutgave
Digital Audio Broadcasting (forkortet DAB) er en standard for digitalisert lydkringkasting. Norge har besluttet å gå over til DAB+. Om to til fire år vil massevis av radioer ikke virke lengre. Hvorfor det egentlig? Hva gjør at vi bytter ut masse fungerende teknologi? - Ikke etterspørsel, men vedtak. Og hva ligger til grunn for vedtaket?

I januar la generalsekretær i ikt Norge, Per Morten Hoff bredsiden til i sin kritikk av beslutningen. "Det må stilles spørsmål ved om både Stortinget og det norske folket er blitt ført bak lyset", spør Hoff. Han kritiserer grunnlaget for beslutningen, og viser til at Norge er eneste land som har besluttet å stenge FM nettet.

"20 millioner FM-radioer må skrotes og erstattes med dab+ radioer. I tillegg vil cirka 200.000 dab-radioer måtte skrotes på sikt fordi de ikke er dab+ kompatible. Hvor var forbrukermyndighetene og hvor var miljøorganisasjonene?" spør Hoff.

Han viser til at Miljøpartiet i Sverige er en av de klareste stemmene imot en tvungen slukking av FM-nettet. Han stiller spørsmål om Stortinget er feilinformert, og viser til "et svarbrev fra Kulturministeren av 8.3.11 til stortingsrepresentant Ib Thomsen opplyste ministeren at samlet kostnad for dab i Norge fra 1999 til 2010 har vært 225 millioner. Tilsvarende det Sveriges Radio mener det koster for et år. Enda mer oppsiktsvekkende var det at kulturministeren utelot å nevne selve investeringskostnaden. Det er kun drift som synliggjøres i svaret", skriver Hoff.

Synspunktene refereres også på digi.no 16. april i år, og liknende på klikk.no.

I en artikkel av Geir Gråbein Nordby datert 17.6.2015 på nettstedet Lyd og bilde, med tittelen "Derfor suger DAB-lyden" får DAB det glatte lag for lyd og oppløsning. Det spørres om  om både DAB og DAB+ er akterutseilt innen FM-båndet stenges? Og forfatteren sier han hører på FM når han kan, fordi det er bedre lyd.

NRK og P4 har på sin side et eget nettsted som heter Radio.no som en tid har drevet meget positivt ladet informasjon om den samme teknologien, blant annet med nedtelling til stengning av FM-nettet.

Også Dagbladet bringer 25. juni 2015 spørsmålet om vi har forhastet oss eller tabbet oss ut

Ikke vet jeg hva som har skjedd i denne saken, men det minner om et spill hvor store interesser er involvert - både teknisk og i forhold til å levere teknologi. Dette blir det stor omsetning av - kanskje ganske unødvendig? Ihvertfall er det mange andre land som har landet på denne konklusjonen, i det minste foreløpig.

Det er interessant at danske bransjefolk utålmodig maser om at en beslutning må fattes, og viser til Norge i en artikkel den 10. august i Politiken. Det er interessant hvem som engasjerer seg, ikke den jevne mann eller kvinne som vil ha radio - nei det er de som har noe å tjene på et utfall.

For dem som driver med markedsføring av produkter innen dette området er det spennende å følge saken. Ja kanskje deltar endel også? Markedsføring er så mye - lobbying, deltakelse i det offentlige ordskiftet og myndighetskontakt er intet unntak, selv om det kan virke som en litt underlig tanke i disse valgtider at de som tjener på noe skal påvirke politikken. Men slik er det. Planmessig kontakt med politiske miljøer og forsøk på å påvirke dem er big business. Kanskje verdt det om man så får deler av omsetningen?

Det er også en viktig del av situasjonsanalysen å følge med for dem som deltar i markedet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar