mandag 24. august 2015

Strategisk nei

Illustrasjon fra www.ahlens.no
Åhléns legger ned sine norske butikker.

Dette er tatt som en strategisk beslutning, leser vi i en sak på e24.no. Hva betyr egentlig det? Jo, det betyr at butikker i Norge ikke er en satsing de mener de vil satse på. De har helt sikkert målsetninger om lønnsomhet og omsetning. Deres forretningskonsept og produkter matcher trolig ikke det norske forbrukere etterspør eller kostnadsbildet i Norge.

Dette kan dreie seg om flere ting, det kan være handlemønstre og handlevaner for ulike produkter, hvor mye vi handler, hvor vi handler det, og våre prisoppfatninger om slike produkter - altså hva vi vil betale for dem. Slike ting kan være forskjellig fra i Sverige. Ellers så kan det tenkes at norske lønninger, husleie og norske kostnader ellers er annerledes og gir en annerledes lønnsomhet enn i Sverige.

270 ansatte er berørt i til sammen 30 interiørbutikker som vil bli lagt ned over en toårsperiode, leser vi. Så alle strategiske satsinger betyr ikke vekst og utvikling. Noen kan også bety styrt avvikling. I alle fall er det viktig å gjøre dette så tidlig som mulig. De beste beslutningene er de man fatter for å få ting til å skje, ikke dem man må ta fordi det ikke finnes alternativer.

Aftenpostens nettsted kan vi lese at Lagerhaus-kjeden overtar lokalene, og at prosessen allerede er i gang.

I følge Åhléns skal de satse på: "-Åhléns har tatt en strategisk beslutning om å satse hovedsakelig på det svenske markedet og på kjernevirksomheten som er varehusene". I Norge blir det netthandel fra neste år. Men dette er altså ikke en hovedsatsing.

Et litt annerledes eksempel på valg av strategi?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar