torsdag 10. januar 2013

Hvordan leser du på facebook?

Du har sikkert en facebook-profil, og er inne og leser nytt fra kjente og ukjente i blant.

Faksimile fra saken - Eyetrack har målt hvor blikket beveger seg.
I en artikkel på e24.no kan du lese om hvordan du leser, og hvorfor ting dukker opp på nyhetssiden midt i nyhetsstrømmen din - lik det eller ikke... (tørr vits).

Utgangspunktet er naturligvis betaling - du betaler for å treffe blikksonen - der den er antatt å være folks oppmerksomhet.

Å treffe oppmerksomhet er noe annet enn å være effektiv i kommunikasjon. Da avhenger effektiviteten av om du treffer i forhold til tema og eller om du har en god nok posisjon til å være effektiv som sender.

Kjent sender eller kjent budskap øker sannsynlighet for at budskapet legges merke til. Det samme kan gjentakelser gjøre. Når jeg skriver "kan" gjøre så er det fordi hvordan et gjentatt budskap virker, kommer an på hvor mye man tenker over budskapet - hvor mye mental energi man bruker på det.

Mange ting forholder man seg til uten å reflektere stort over det - mitt favoritteksempel på dette er mitt eget forhold til vaskepulver. Jeg tar OMO, og så ikke mer med det... Når noen snakker om vaskemiddel, så hører jeg dårlig etter. Jeg bruker lite mental energi på det - lite tankekraft.

Når noen snakker om vaskemidler blir det viktigste for meg hvem de er - altså hvem snakker om det - kan jeg stole på vedkommende. Kan jeg det, og vedkommende forteller at et annet vaskemiddel er bedre eller bra - så kan det tenkes jeg velger et annet en gang. Hvis andre maser og maser om vaskemiddel - så kan det tenkes etter mange gjentakelser at jeg begynner å legge merke til det merket de nevner, fordi jeg tenker lite over vaskemidler.

Når det gjelder ting jeg har gjort meg opp en sterk mening om, så vil samme type masing bare vekke motstand - for hver gang jeg hører et budskap jeg ikke er enig i tenker jeg "de tar feil - jeg har rett". Gjentakelser forsterker mitt inntrykk av å ha rett.

Men denne saken handlet egentlig ikke om innhold, men om plassering. Og videre om å forsøke å utnytte fordelen av en kjent som selger - ofte så brukes "likt av en venn". Denne vennen har vel "likt" noe for å få en fordel, ofte en vinnersjanse -  og prakker på deg et budskap om sin nær uforbeholdne støtte til formålet det reklameres for. Begrepene "venner" og "like" er ikke det samme i alle sammenhenger.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar