tirsdag 23. april 2013

Mislykket holdningskampanje

De som har fulgt med på bloggen her en stund er neppe overrasket; et eksempel på hvor vanskelig det er å få til effekter med holdningskampanjer.
Holdningers bestanddeler

Jeg har tidligere vært inne på på denne bloggen hva som kjennetegner holdninger. Holdninger er en samling av oppfatninger man har,
knyttet til noe man da i sum har en holdning til. For eksempel kan barnehagelærerutdanning være en slik ting å ha en holdning til, som vi kan lese om i artikkelen om et mislykket kjendisstunt - og bortkastede 7 millioner.

Hvilken holdning man har til noe vil kunne bidra til å forutsi hvilke handlinger man er tilbøyelig til å gjøre i framtiden, fordi man stort sett handler i samsvar med sine holdninger. Derfor mener noen at dersom man påvirker noens holdninger, vil man få dem til å handle annerledes enn de ellers ville gjort. Så langt sikkert greit, men så er det spørsmålet - hvor lett er det å påvirke noens holdning?

Holdninger oppstår på flere måter - underelementer av holdninger er tanker (kognitivt). Vi tenker tanker rundt et holdningsobjekt. Hvilke tanker, og hvordan man vurderer disse positivt eller negativt påvirker holdningen totalt sett.

Følelser er en annen type underelement av holdninger. Hvis du har gode følelser knyttet til noe, trenger du ikke alltid å kunne forklare dem slik du ofte kan med tankene. Like fullt er følelsene med på å gi deg holdninger. Gode følelser gjør deg mer positiv, dårligere mer negativ. Alt sammen med andre opplevelser, følelser og tanker du har.

Handlinger er den siste typen underelementer av holdninger. Det du gjør kan du vanskelig senere være negativ til. Det påvirker altså hvilke holdninger du får. Bruker du snus, er det høyst sannsynlig at du er ganske positiv til snus, selv om du har en del negative tanker om det også kanskje. Handlingene er svært viktige for holdningene dine. Gjør du ting man vanligvis vil kunne si er galt, så vil du ofte forsøke å bortforklare det eller forklare at det ikke er så farlig - ihvertfall ikke i ditt tilfelle. For det er ikke noe gøy å konfronteres med at man gjør noe galt. Man rasjonaliserer derfor - finner grunner for at man gjør riktige ting, samler tanker og følelser - holdningene blir dermed positive, for å forsvare handlingene.

Det å forandre holdninger er derfor en komplisert greie. Du kan ikke angripe holdningene direkte, fordi holdningene eksisterer ikke i seg selv. Du kan ikke se dem- kun indirekte, gjennom tanker, følelser og handlinger.

Hvordan får man så forandret folks holdninger til barnehagelærerutdanning? Gjennom kommunikasjon??? Da må man stille seg spørsmålet - kan kommunikasjon bidra til at tilstrekkelige følelser og tanker til å snu en holdning oppstår? Spørs vel hvilke andre tanker og følelser som er der fra før.

Og når det gjelder handlinger - kunne man fått noen til å gjøre positive ting i forhold til barnehagelæreryrket - så fikk man kanskje til noe. Men kampanjen er ikke slik - den handler om følelser og tanker stort sett, og er neppe nok til å endre noen holdninger - ihvertfall ikke på kort sikt. Og det er vel det man ser i årets søknad til utdanningen.

Og dette er ikke Erik Thorstvedt eller noen av de andres skyld. Det er de som har bestemt å bruke så mye penger på noe så diskutabelt som dette som må svare på om dette var rett pengebruk.

Enig i dette - eller ikke - post gjerne en kommentar!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar