tirsdag 21. oktober 2014

Økologisk mat - ikkeøkologisk mat?

Faksimile fra Nationen på nett
Er økologisk mat bedre enn ikke-økologisk mat? Da tenker vi på betydningen bedre i form av at det er bedre for oss, altså sunnere. Det skulle man tro kunne finnes ut av.

Sentio, som er et av firmaene som driver med markedsundersøkelser, har undersøkt hva folk mener om matsunnhet, ihvertfall et representativt utvalg på 1000 stk, og så har de kommet til at nordmenn er delt i synet på økologisk mat.

Den ideelle organisasjonen Oikos – Økologisk Norge reagerer på dette, og ber nå Mattilsynet om å korrigere bildet av økologisk mat. – "Det skal ikke mer enn sunn fornuft til for å forstå at mat uten sprøytemiddelrester og kunstige tilsetningsstoffer er bedre for helsen din", sier Daglig leder Regine Andersen. Det høres fælt ut når man sier det slik, synes ikke du også?

Omdømmet til økologisk mat gikk på en smell, kan vi lese, da Vitenskapskomiteen for mattrygghet i april la fram sin rapport om forskjeller på økologisk og konvensjonell mat og produksjon. I rapporten fastslås det at det ikke er grunnlag for å si at økologisk mat er bedre eller dårligere for helsen, basert på dagens forskning. Og da spørs det om folk er villig til å endre holdning til dette, slik at de til og med kan være villige til å betale mer. Tradisjonelt så er økologisk mat dyrere enn annen mat (konvensjonell mat kalles det i undersøkelsen og saken over).

Fraværet av forskning bekymrer åpenbart ikke Oikos mer enn sånn passe. Også de etterlyser mer forskning, men inntar altså en føre-var holdning. Forbrukerne derimot later til å være litt mer opptatt av at det ikke er dokumentert farlig, ihvertfall ikke ennå.

Oikos egne sider kan vi lese omtale av samme rapport, hvor de gleder seg over at "så mange som 51 prosent mener at økologisk mat er sunnere". Tja, er det riktig og det bare ikke er funnet ut ennå så har de vel rett - men det er altså ikke så godt å vite?

Eller er det det?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar