torsdag 2. oktober 2014

Markedsføringens grenseområder

Peggy Simic Brønn er professor ved Handelshøyskolen BI
PR betyr Public Relations. Forholdet til publikum, allmennheten eller opinionen. Hvordan kan dette brukes i markedsføringen - og hvilke grenser er det for dette?

Er det greit å bruke en fiktiv person for å få oppmerksomhet om en god sak?, utfordrer professor Peggy S. Brønn ved BI. I en kronikk diskuterer hun hvor greit det er, og reflekterer over at en del har gitt sin støtte til framgangsmåten, fordi det virker i en god sak. Men er det nok? Er alt greit, hvis målet er godt? Kan det tenkes at siden det gjøres for gode saker også kan utvikle seg til å bli greit for mindre aktverdige formål, og er galt galt uansett?

Du må danne deg en mening selv, men baser den meningen på noe, fakta og verdisyn. Jeg har sagt det før og vil nok gjenta det noen ganger på bloggen her. Det du gjør i markedsføring kan sammenlignes med det du ellers gjør.

Du bør kunne stå for det.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar