tirsdag 17. mars 2015

Nesten alt for å kutte prisene...

Færre konkurrenter - et gavekort for hvem?
Kuttismens første bud er "vi gjør det vi kan for å kutte prisene". Men det står ikke hvor mye...

Nå viser det seg at kuttismen ikke er mer dypfølt enn at en prisøkning på 4% gjøres om til 6% for kundene leser vi i aftenposten. De mellomliggende to prosentene... Tja, man skal jo ikke kutte for mye. De mellomliggene to prosentene brukes til å styrke fortjenestemarginen - forskjellen på pris inn og pris ut.

"- Endring i marginer er et mål på markedsmakt. Økningen her indikerer at konkurransen mellom kjedene er redusert, og at de derfor har anledning til å utøve mer markedsmakt, sier partner Jostein Skaar i Oslo Economics."

Makten man har i et marked er avhengig av konkurransen i bransjen. Med tre store aktører blir ikke konkurransen så stor. Dernest kunders og leverandørers makt. Med svært store og få aktører blir makten stor hos de store kjedene, og vanskelig å gjøre noe med både for kunder og leverandører. Igjen står da substitutter som kan utfordre konkurransen i bransjen. Andre ting man kan bruke for å dekke samme behov. Ikke så lett å komme på når det gjelder mat.

Altså er makten i stor grad vunnet. De store kan i stor grad gjøre som de vil. Noe de gjør, som vi ser. Det man kan følge med interesse er om det kommer nyetableringer inn i markedet. Det kan utfordre. Men det er ikke så lett. Med få og store aktører er det trolig at de aktivt vil motarbeide konkurrenter.

Og bransjen er verken enige eller skjønner noe av dette leser vi... Overraskende? Neppe.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar