fredag 4. desember 2015

Holdningskampanje eller lovendring?

Drømmer du om motorsykkel? Mange gjør det. Nå kan aldersgrensen for å ta "lappen" for motorsykkel bli hevet. 18 for lett motorsykkel, 20 for stor.

For en tid siden ble aldersgrensene for stor sykkel hevet, da den nye kategorien A2 kom. Etter dette ble grensene 16 år for lett motorsykkel, 18 for A2 som er mellomtung og 20 for A hvis du har hatt A2 lappen i to år, ellers 24 år for å ta "tunglappen" direkte.

Motorsykkelkjøring er morsomt. Du får en frihetsfølelse ulikt mye annet. Men det er også farlig. Det er lite mellom deg og hva du kan komme til å treffe om det går galt. Om du feilberegner eller noe skjer. Som sykkelfører sitter du ute i det fri, på godt og vondt. Skikkelig vondt om det går galt. Derfor vurderer Vegdirektoratet å fremme forslag om høyere aldersgrenser, som et tiltak for å få ned ulykkene leser vi i en sak på abcnyheter.

I en sak på p4 får forslaget heller laber omtale fra stortingsrepresentant i Frp, Tor André Johnsen:.

"- Dette er dessverre enda et påfunn fra reguleringskåte byråkrater som kun er opptatt av restriksjoner og forbud. FrP kommer ikke til å støtte et slikt forslag, raser Johnsen.

Han viser til at ulykkesstatistikken blant unge under 24 år har gått ned de ti siste årene og mener bedre opplæring og hyppigere holdningskampanjer har hatt stor effekt. Han får støtte av trafikkansvarlig i NAF, Morten Fransrud.
"

Har de rett? - Det er en rimelig ting å spørre om. For nå er de inne i fagfeltet til oss som er interessert i markedsføring. Er det mulig å gjennomføre noen holdningskampanjer. Kan man få man folk (ungdommen) til å kjøre pent? Hvordan gjør man det?

For å svare på det må vi gå inn i oppgaven - er det mulig å påvirke folks atferd gjennom holdningskampanjer? For å svare på det igjen må vi vite hva holdninger er - og hvordan de fungerer. Jeg har skrevet om holdninger tidligere på bloggen her. Holdninger består av mange oppfatninger knyttet til noe -  for eksempel fart på motorsykkel.

Oppfatningene kan være mange og kan sorteres i tre kategorier:

- Kunnskaper (tanker)
- Følelser
- Handlinger

Din holdning til å kjøre fort (og dermed ulykkesutsatt) på motorsykkel er avhengig av dine faktiske kunnskaper. Opplæring, trening og hva du vet. Dette driver kjøreskolene med.

Din holdning til å kjøre fort handler også om dine følelser til det - friheten, kjøringsmestringen, fellesskapet, svingene du suser gjennom - "den følelsen" - fartsrusen. Og litt om skremsel mot fart.

Til sist - dine holdninger handler også om din atferd. Kjører du fort, vil du forsvare at nettopp du kjører fort. Du vil forklare din fortkjøring annerledes enn alle de andre - tullingene. Trolig kjører du fort på en litt lurere måte. Ulykker skjer ikke deg. Inntil det smeller - for har du opplevet det vil holdningene kunne endres. Eller at du blir tatt i kontroll. Eller at du kjenner noen som har forulykket.

Hva du opplever preger hvilke holdninger du har, og får. Dine handlinger påvirker sannsynligheten for nye handlinger. Så hvis du kjører tulling, og er heldig så lærer du - det skjer ikke meg. Ubevisst.

Holdningskampanjer er som regel knyttet til kunnskaper og følelser. De tar mål av seg til å gi deg mer kunnskaper. Da må vi spørre oss - er det kunnskapsmangel som er problemet? Er det mangel på kunnskaper som gjør at du kjører fort? Kan ligge noe der. Men kjøreopplæringen er faktisk ikke så dårlig. Hvis forslaget går gjennom vil flere heller kjøre mopeder og små scootere. Opplæringen på dem er kortere og dårligere enn på lett motorsykkel. Og de er trimmet en del av dem - ulovlig, men dog. Så å heve aldersgrensen vil ha sine klare negative sider.

På den andre siden - å tro at man skal endre atferden til noen gjennom holdningskampanjer er nokså naivt. Holdningene sitter for en stor del i den atferden du har. Du må angripe atferden om du skal forandre fremtidig atferd. Skal du få noen til å kjøre roligere, så handler det i svært beskjeden grad om kunnskaper eller følelser som holdningskampanjer dreier seg om. Det er rett og slett ikke der problemet ligger. Motorsyklistene kan mye - og føler mye - men de kjører for fort. Og så forsvarer de sin egen kjøring. Ikke andres - de andre kan være tullinger, men ulykker skjer ikke meg, og jeg er en god motorsyklist. Det går bra når jeg kjører fort. Det angår ikke meg - egentlig. Slik tenker man og lukker ørene for "propaganda" som sier noe annet.

Skal du endre hvordan folk kjører motorsykkel så må du endre hvordan de kjører motorsykkel. For hvordan de kjører motorsykkel kan på en ganske presis måte forutsi hvordan de vil kjøre motorsykkel. Høres rart ut? Men er enkelt nok. Man gjør som man gjør, og forsvarer det man gjør. Hvis ikke endrer man det. Sånn er holdninger. Også når man gjør noe som er feil.

Hvis du kjører fort og kommer unna med det, så fortsetter du trolig. Skal man få slutt på det, så er det ting som angriper handlingen som virker. Kontroller, fartsgrenser, aldersgrenser, konsekvenser.

Dette liker ikke en del - politisk. Og det kan så være. Det er ikke alltid man kan gjøre det som virker. Vi kan ikke forby alt som ikke er bra. Hva slags samfunn får vi da? Men det er nok allikevel det som ville virket. Og holdningskampanjene som skal gi folk kunnskaper og skremme dem litt - de virker dessverre ganske dårlig. For de treffer der problemet ikke ligger. Folk kjører ikke for fort av manglende kunnskap eller fordi de ikke er skremt nok. De gjør det tross kunnskap, og fordi de har den vanen og lidenskapen. Og fordi de fortrenger skremsler, og fordi lykkerusen i farten vinner over skremselsforsøkene, så lenge det ikke gjelder meg.

Det kan det fort gjøre, men inntil da...


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar