fredag 17. januar 2014

Bruk av kopp i markedsføring

Omtale fører ofte til fokus, som kan føre til at det blir satt søkelys på andre sider av en sak. Statoilkoppen har ført til bråk, leste vi. Hva er egentlig Statoilkoppen for noe, foruten en konkret kopp?

Statoilkoppen er en termokopp. Den nye har fått litt mer trendy design. Den har ikke hank. Den er designet av Stelton. Det er ca 500.000 som har koppen. De som har koppen, har det til felles at de stadig besøker Statoil Fuel & Retail. Og det er altså de som driver med "kbs"-handel, ( kbs er forkortelse for noe slikt som kiosk, bensinstasjon og servicehandelsmarkedet), under navnet Statoil.

I tillegg til sitt omdiskuterte design har koppen en oblat - et klistremerke. På dette er det både en strekkode og en qr-kode (qr er forkortelse for quick response). Denne koden kan leses av en scanner og kobles direkte til en persons identitet. Man kan tenke seg en hel rekke ting slik informasjon kan brukes til, eller misbrukes alt ettersom man ser det.

"Kbs" er altså en egen bransje, med konkurranse om folks litt tilfeldige handel - på farten, her og der og der folk ferdes. Der er Statoil, og en rekke andre tilbydere. De planlegger sin markedsføring for å lykkes med å nå sine mål - om det er markedsandeler eller salgsmål, eller lønnsomhetsforbedringer eller hva det nå er de har satt seg mål om.

Hvordan få til vekst?
Når man skal få til å lykkes i konkurransen, så er det ofte vekst som er målet. Dette kan foregå på flere måter. En måte å tenke på i tradisjonell markedsføring er å tenke at da må vi skaffe kunder - flere kunder. Hvis vi sammenligner med figuren her, ser du pilen som peker mot høyre. Vi antar at kunder kjøper for en viss sum. For hver nye kunde kommer sånn i gjennomsnitt en ekstra omsetning. Øker antall kunder, øker salget.

Denne måten å tenke markedsføring er veldig krevende. For å skaffe seg nye kunder er en krevende øvelse. Du kan tenke deg sammenligningen med å skaffe nye venner eller kjente. Du må etablere kontakt, bli sett, lagt merke til, sett på som betydningsfull nok (relevant) og vinne konkurransen i forhold til andre alternativer.
Muligheter for å øke salg

Den andre logiske muligheten til å få til økt salg vises ved pilen oppover. Større salg pr kunde. Få bensinstasjonskundene til å kjøpe andre ting når de handler drivstoff.

Der har du Statoilkoppen. Statoilkoppen får mulig handlende til å gå inn i lokalet der varer selges. Masse varer. Mat og ting som farende folk vil ha. Og hva vil de ha? Ikke godt å vite egentlig. Derfor vil gjerne Statoil Fuel & Retail gjerne finne ut det. De ønsker kanskje å kartlegge hvor ofte kundene er innom, muligens andre ting også - som hvor lenge kunden er der, bevegelse i butikken. Alt dette og mer til er mulig å få til, om man tror man har nytte av det, for å kunne legge bedre til rette for å lykkes med markedsføringsplanleggingen - å sørge for at kundene handler mer i dette tilfellet. Og man kunne bruke slike løsninger som en måte å gjenkjenne gode kunder, og gi ekstra god kundebehandling til de beste kundene. Mulighetene er mange om man kan bruke teknologi til å gjenkjenne folk, og registrere atferd.

Vi kan lese på dinepenger.no at også Datatilsynet har begynt å interessere seg for dette. For dette krever at man registrerer og lagrer opplysninger som kan knyttes til personer. Gjør man det kan man planlegge og gjennomføre markedsaktiviteter som treffer bedre og er mer effektive. Men det har altså noen juridiske sider, som omhandler overvåking, rett til privatliv og registrering av personopplysninger. Det er en egen lov som regulerer dette, personopplysningsloven, som setter grenser for hva man kan gjøre og hvordan man kan gjøre dette.

Den observante leser har også sett en tredje pil i modellen. Den som går på skrå oppover. Både flere kunder, og mer salg pr kunde i snitt er den klart mest effektive vekstmåten. Men også vanskeligst å få til. Skal man få til det må man jobbe planmessig og systematisk, og gjøre ting som virker. Dvs ting som øker lønnsomhet pr kunde og får kunder til å bli og komme til.

Så Statoilkoppen handler om mer enn kaffe...

2 kommentarer:

  1. Jeg regner med du så Nytt på nytt forrige uke, da denne koppen fikk så hanken passet.

    SvarSlett
  2. Fikk ikke sett det dessverre. Men at akkurat denne koppen skal få så hanken passer er godt gjort. Ikke mye til hank å henge kritikken på nemlig...

    SvarSlett