torsdag 30. januar 2014

Kjør kunden?

Illustrasjon: Brukerdata, som hvor du skal, kan brukes til noe
Enda en nyhet som får en til å tenke  - Skulle jeg fortalt denne idéen for noen år siden, så hadde det kommet snille menn i hvite frakker og sagt "så, så, det skal gå bra dette".

Nei, det er ikke ufoer vi snakker om, det er Googles nye patent, mulighet for å kjøre kunder i førerløse biler til butikker som har annonsert en vare dersom det er lønnsomt. Noen idéer er så nyskapende at det er nesten er vanskelig å skjønne hva som ligger i dem.

Idéen her vil si at du kan få tilbud om noe, dersom du bor slik til at det lønner seg. Hvem du er og hvor du er kan kobles opp mot hva du er interessert i,. Tanken er at hvis man legger til den siste lille forskjellen - du kjøres til en forhandler og ikke til en annen, så vinner den forhandleren som du blir kjørt til salget.

La oss illustrere med et eksempel
Vi tenker oss to like butikker som selger en vare som er lik. Distribusjonen / stedet blir avgjørende for hvem som får salget av butikk A som har dette tilbudet eller butikk B, som ikke har denne distribusjonen.

Forskjellen på et salg eller ikke et salg er kanskje en gevinst på 500,-. Hvis det er tilfeldig hvilken butikk som ender opp med salget så kan man kanskje si at forventet gevinst er 250,-. 50% sannsynlighet for en gevinst på 500,- altså for begge forretningene. Tilfeldigheten rår. Over lang sikt blir dette noenlunde slik det blir i denne type salg.

Hvis butikk A legger inn en kostnad på 100,- til frakt av kunden og helt sikkert da får salget kan man tenke at regnestykket blir 500,- (sikker gevinst) minus 100 (transport), altså 400,- i forventet gevinst. En gevinst på 400,- er 150 kroner mer enn 250,- som er forventet gevinst ved å la tilfeldighetene råde.

Spennende felt
Man kan ane en rekke nyvinninger innenfor dette området framover, kombinasjon av brukerdata og smart teknologi. Det å kunne kartlegge handlemønstre og atferd som sannsynliggjør annen handling kan ha stor verdi. I tillegg kan man ha ulik nytte av slikt. Man kan tenke seg at man viser spesielt tilpassede annonser i taxien, tilby tilleggsprodukter og samle inn data om kundeatferd. Alt med tanke på å gjøre handel mindre tilfeldig. Mer målrettet, mer effektiv og lønnsom. Dette er hensikten med bruken av alle konkurransemidlene enten det er plass, produkt, pris, påvirkning eller personale.

Ny teknologi åpner for en rekke nye muligheter innen markedsføring.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar