mandag 21. september 2015

Krigen om annonse-seerne

Eksempel på markedskrig?
Det pågår en krig om forbrukerens oppmerksomhet. Sterke ord å bruke krig, kanskje men det er en kamp ihvertfall om forbrukeres oppmerksomhet. Gevinsten heter omsetning, og ulempen heter forstyrrelse. Og grunnen er at sider og apper da blir "gratis" - sponset av annonsørene.

Annonsene har nemlig blitt så påtrengende og irriterende at det er fristende å bli kvitt dem. Ulempen med det igjen er at de betaler for mye av det som framstår som gratis. Enten må noen betale for innhold, og det vil de stort sett ikke, eller så må leseren godta avbrytelser, forsinkelser og irriterende reklamer.

I den siste tiden har det vært en del snakk om ad-block (blokkering av ad's - advertisements, reklame altså). Det har kommet muligheter for å blokkere annonser. Og i oppfølgingen av dette har det kommet løsninger for å blokkere dem som blokkerer. Det vil si at man skrur av annonseblokkeringen igjen, og viser annonser som før.

Det er ennå et alternativ å ikke bruke appen eller se på siden som viser siden. Eventuelt å godta disse irriterende annonsene. I artikkelen på digi.no om saken kan du lese at løsningen er respekt. Mer relevans er et stikkord. Alle bør stille seg spørsmålet om hvor effektiv pådyttet reklame som irriterer er. Men det synes jo ikke de som har laget reklamen? I alle fall er det viktig at man vet hva man gjør om man bruker penger på slikt.

På sikt kan man tenke seg at flere "seriøse" aktører vil kreve betaling av brukere, heller enn å ha annonsering. På den annen side - det spørs om villigheten til å betale er der? Kanskje kommer helt nye løsninger for betaling. Det er jo håpløst å skulle betale for sider man bruker bare av og til? Så da kan det tenkes løsninger hvor sider går sammen om betaling for mange samarbeidende nettsteder, eller at det blir betaling for det du leser, eller betaling gjennom å utsettes for reklame - som nå. For at kundene skal ville denne løsningen er det viktig at annonsørene opptrer skikkelig, slik at det ikke irriterer mer enn nødvendig. Oppblomstringen av ad-blokkering er et tegn på at det er nådd en grense tålmodighetsmessig. Og det er trolig heller ikke gunstig for effektiviteten av annonsene.

Så block ads eller block adblocks - det er kanskje spørsmålet?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar