mandag 14. september 2015

Rørosmeieriet går nasjonalt

Faksimile - bilde fra www.rorosmeieriet.no
Rørosmeieriet kunne i forrige uke melde at de hadde fått i stand en avtale om landsdekkende distribusjon av sin økologiske melk. Avtalen var av stor betydning for videre vekst.

Rørosmelken har vært distribuert gjennom alternative kanaler - og når 99,8% av det som omsettes av dagligvarer i Norge går gjennom innkjøpssystemene til de tre store paraplykjedene Norgesgruppen, Coop og Rema (Kilde AC Nielsens dagligvareregister pr 31.12.2014) blir det vanskelig å få til noen stor vekst utenom dem. Det er selvsagt mulig, men da må man sannsynligvis opprette egne detaljistledd. Konkurransemessig ville det antakelig møtt betydelige mottiltak i form av konkurranse. For å si det litt forsiktig har bransjen god kraft til å konkurrere mot nye konkurrenter.

For Rørosmeieriet er det derfor gode nyheter at en distribusjonsavtale med Norgesgruppen nå er på plass. Avtalens innhold er det ikke så godt å si noe om. Rørosmeieriet er jo liten i forhold til forhandlingsmotparten Norgesgruppen. Svært små faktisk. Hvis de allikevel har et varemerke folk vil ha, et høyverdig produkt i form av troverdighet og kvalitet, bedres situasjonen for det lille meieriet, som i 2014 omsatte for litt over 73 millioner norske kroner (ifølge proff.no). Ut fra markedsandelen omsetter Norgesgruppen for nær 64 milliarder samlet, gjennom en rekke forretningskonsepter de har kontroll over, de største er Kiwi, Meny og Spar/Eurospar.

Etterspørselen etter økologiske produkter er angivelig der, kan vi lese i saken. Den grønne bølge er her, og får kanskje betydning for valget i dag også? Ihvertfall er det en nisje som gir Rørosmeieriet en fordel når de skal konkurrere i melkemarkedet. Det gir en viss forskjell på hvit væske som jo er det de selger - ganske likt å drikke melk fra ulike leverandører - synes du ikke?

Den norske dagligvarebransjen er svært konsentrert. Dette har blitt problematisert både fra myndighetene (se egen utredning fra matkjedeutvalget 2011) og av pressen. En for konsentrert bransje vil kunne begrense konkurranse, og redusere valgmulighetene for matvarer.

Ellers er det interessant å legge merke til at de har bilde av en annen type emballasje på emballasjen, samt at "de klassiske fargekoder" for melk går igjen på toppen - helmelk er rød, lettmelk rosa og ekstra lett turkis.

Slik er det bare, i Norge.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar