torsdag 10. september 2015

The swing of things?

Tingenes internett er en benevnelse på at ting kan gjøres smartere, eller ihvertfall identifiserbare, og så kobles sammen med i og for seg kjent teknologi - og gi nye muligheter. Spørsmålet er mer når det tar av og skjer, enn om det gjør det. Dessuten - hvilke konsekvenser det vil ha for oss.

Teknologien er kjent. Man kan tenke seg mange funksjoner for at ting måler tilstander og sier fra til et koordinert nettverk. I saken "Når skal Tingenes Internett slå an?" beskriver Marianne Otterdal Møller et eksempel. Du sitter og ser på tv. På armen har du en liten måler som registrerer puls, kanskje også andre ting - ørsmå svingninger i kroppstemperatur, pust. Det finnes nesten ikke grenser for hva som kan måles. Så i det du sovner - starter tv opptakeren opptak av programmet du så på. Smart? Ja, før dette skjer er det vel skjedd så store endringer med tv'en at dette er unødvendig allerede kanskje. Poenget er at det er mulig.

På samme måte kan sensorer få med seg at du har lite melk, brød eller ost, og minne deg på det når du er i nærheten av en butikk. Butikkene kan bruke data om deg for å gi deg mer markedsføringseffektive tilbud - kanskje, men det er ikke sikkert, dette er en fordel for deg? Når du kommer hjem så kan døren låses opp fordi det er deg? Bilen kan innstilles etter føreren som kommer. Når du kommer til butikken kan betjeningen få vite om akkurat deg og dine behov? Det kan spilles av en reklame over høytaleren fordi du er der. Du med dine behov og handlemønstre som er kjent fra før. Data fra ditt kjøleskap og din smak kan danne grunnlag for tilbud du får. Slik er det allerede - litt.

Når du er medlem i for eksempel Coop, så registreres dine kjøp. Eller Statoilkortet om du har det. Den 17. august skrev jeg om dette i forhold til belysning i butikk. Så teknologien kan brukes for å gjøre påvirkningen av deg mer personalisert - mer to the point. Mer i forhold til hva akkurat du trenger.

Tilsvarende kan det gjøres i forhold til mange andre felter - helse for eksempel. Hvis du har en allergi så kan du varsles mens du handler. Man kan tenke seg beskjed om "O - oh, er du sikker på om du skal ha denne varen? Inneholder gluten. - gå fire meter til hylle H for å finne glutenfrite alternativer." Du går rundt med en mobil som kan identifisere presist hvor du er, hvem du er og hva du driver med.

Denne bruken av teknologi kan på mange måter være nyttig. Men den vil i verste fall også være plagsom og invaderende for din frie livsutfoldelse. Man kan føle seg overvåket, med og uten god grunn. Og teknologien vil ha mange sikkerhetsutfordringer. Men at den er på vei er det lite tvil om. Spørsmålet er i hvor stor grad og hvordan. Igjen - som jeg også har skrevet før - markedsføringen i seg selv er verken god eller dårlig, det er måten den gjøres og de etiske vurderingene som følger den som avgjør. Skal du jobbe med markedsføring må du også vurdere hva som er rett og galt. Du kan lese mer om tingenes internett i saken "Medarbeidernes plass i tingenes internett" på hrpraksis.no. For også i ledelse og i arbeidslivet vil denne typen bruk av teknologi gi oss dilemmaer og muligheter framover.

Spennende og skremmende på en gang, synes du ikke?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar