fredag 28. februar 2014

Praktisk småskalamarkedsføring

Reklame for Rihanna frisør. Foto: Victoria W.
Denne reklamen er å finne på en stolpe ved Studentersamfundet i Trondheim. Markedsføring kan være litt av hvert. Det er ikke sikkert at markedsføringen er dårlig selv om vi trekker litt på smilebåndet av den.

Hva er egentlig god markedsføring? - God markedsføring er markedsføring som virker etter hensikten. Det er når man er oppmerksom på sin egen bedrifts situasjon, og setter realistiske og gode målsetninger for hva man vil få til. Og deretter velger målgrupper og virkemidler ut fra det. Da kan markedsføringen bli bra. Avhengig av evne til å utføre det da, naturligvis. Markedsføringen må stå i forhold til mulighetene man har for å utføre ulike tiltak, og mulighet til å håndtere de kunder som måtte komme.

I det tilfellet er studenter tydeligvis en målgruppe. Plakaten er hengt opp ved Studentersamfundet. I Trondheim er det rundt 30 000 studenter. Mange av disse går forbi Samfundet. Plasseringen gir derfor god mening, og virker gjennomtenkt. Virker definitivt som om markedsføringen her er av en enklere og billigere sort. Koster ikke stort. Treffer kanskje noen?

Skulle man være kritisk så kunne de med fordel tenkt noe mer over teksten. Layout og fargevalg og bilder er amatørmessig, men vurdert som det - greit nok. Teksten derimot er full av alle mulige feil, og kommuniserer dårlig. Apellerer nok lite til studenter, antar jeg. Bidrar til å fjerne tillit til virksomheten "Rihanna frisør". I tillegg er den lite poengtert. Når man kommuniserer bør man være tydelig på hvilket budskap man vil ha fram. Det er vanskelig å se noe hovedpoeng fra disse. Hva står de for? Hva tilbyr de? Grunnen til å gå dit? Er de flinke? Er de billige? Lite poengtert.

Lovlig er den heller ikke. Det er nemlig ikke tillatt å sette en pris for herre og en for dame. Likestillingsloven forbyr forskjellsbehandling av kvinner og menn. Prisen må være knyttet til slike ting som hvor mye tid som brukes eller frisyrens kompleksitet, ikke til kundens kjønn. Men det er lite trolig at noen vil slå ned på den, om de ikke blir anmeldt av en eller annen.

Men som sagt - også småskalamarkedsføring kan være god markedsføring. Det er ikke størrelsen det kommer an på.

Det handler om hvordan man tenker og hva man gjør - og hvordan.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar