torsdag 27. februar 2014

Reklame for ofte?

Å kommunisere er en kunst.  Kan man gjenta? Selvsagt kan man det. Nesten alle gjør det. Bør man det?

I en sak på kampanje på nett behandles noe av dette - i lys av Telenors Ol-kampanje.

Generelt er det slik at gjentakelser antas å være positivt - noen ganger - man skal nemlig være bevisst  betingelsene i den kommunikasjonssituasjonen man er i.

Hvis du gjentar en ting som betyr lite for mottakerne - ting de tenker gjennom i lav grad, ja så er det lettere å tenke seg at man kan gjenta. Gjenta, gjenta, gjenta, betyr at man kanskje husker noe etterhvert.

Men, hvis man tenker noe mer - at det budskapet man fikk forelagt førte til en tydelig reaksjon, så vil det å gjenta budskapet trolig bare forsterke den reaksjonen som først skjedde. Gjentakelser skaper ikke nødvendigvis noen ny reaksjon. Det betyr at man får motstandere enda sikrere i sin motstand, og kanskje tilhengere noe mer nikkende?

Og da er spørsmålet - var det det man ville? Man bør ha klare mål med det man gjør, noe som ikke alltid er så lett.

Men du bør ha det skal det bli effektivt - og det vil du vel?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar