mandag 16. november 2015

Salgferdige slagord

Roger Federer i reklame for Gillette.
Eller var det slagferdig det het? Et slagord skal sitte i skallen raskt, trekke ut det viktigste og være unikt. Det er ikke verre enn det. Ren kunst nesten på sitt beste.

En del av slagordene er så gode at de varer i årevis, og er like gode etter mange år. "The best a man can get" - Gilette er eksempel på et slikt. Rimer, og lover - og innfrir? I alle fall dominerende barberhøvler på markedet. Slagordet er fra 1989, og kjøres videre.

På siden adslogans hall of fame kan du se en intesressant oversikt over mange av de bedre slagordene, hvem som har laget dem og når. Noen av dem brukes ennå. Artig lesning.

Gode slagord skal sammenfatte det reklamemannen Rosser Reeves i sin tid kalte USP (Unique Selling Proposition) - unikt salgspoeng for ditt produkt - hva som gjør det bedre eller spesielt i konkurransen med andre. Å fatte seg i korthet høres lettere ut enn det er. Matematikeren Blaise Pascal er blant annet kjent for sitatet: “Hvis jeg hadde hatt bedre tid, ville jeg ha skrevet deg et kortere brev” - Å formulere seg kort og presist fordrer at du har en klar tanke, har tenkt gjennom hva det er viktig å få sagt.

Den kjente reklamemannen David Ogilvy som i sin tid ble omtalt som den mest etterspurte trollmannen innen reklame, siterte sin kollega William Maynard i Bates, og kategoriserte tekstforfatterne i to kategorier; Som poeter og som blodhunder. Poetene oppfatter reklameteksten som et mål i seg selv. Blodhundene oppfatter den som et middel til å nå et mål, sier Ogilvy. Er du både blodhund og poet blir du rik. Tekstforfattere utformer budskap i tekst, men også i andre uttrykk. Tekst kan være kraftfullt, om du sier ting slik at det er lett å oppfatte og huske, og det er et godt og unikt poeng der.

Markedsføring handler i ett å alt om å være klar over mulighets- og begrensningsområder, etter å ha funnet ut om hva man er god og mindre god på (SWOT altså). Deretter bestemme mål - og så velge smarte måter å komme dit, og så naturligvis gjøre det.

I moderne markedsføring handler det oftest om å skape seg et navn - bli kjent for noe. Det er det som skiller en fra andre. Det er i merket man legger inn løfter og verdilovnaden for kunden. Og dette uttrykkes i ord, i form og i farger på en måte som passer - og som gjør at du trenger gjennom og kjennes igjen. Det er mange konkurrenter "der ute". Men noen vinner, og det er en grunn til det. Forklaringen på at noen lykkes ligger nærmere en kombinasjon av dyktighet, fokus, iver, tålmodighet, og hardt arbeid enn i flaks.

Selv om det er ikke å forakte å ha flaks heller.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar