torsdag 19. februar 2015

Posten skal reklamere videre

Posten på frimerke fra 2013
Intet nytt under solen det, at Posten skal reklamere. Det har de gjort før. Og når de skal  gjøre det så "lufter de reklamekontoen sin ved å sende byråer ut i pitch".

Det er Kampanje som skriver dette. Kampanje er tidligere et fagblad, nå fagnettstedet til dem som jobber i markedsførings-, reklame- og pr-bransjen. Siden vi også er interessert i dette er det interessant lesning. Men ikke alle ordene er nødvendigvis like lette å forstå for enhver, derfor skal vi se på noen av dem i saken her.

Grunnen til at Posten gjør dette nå er at de er "en del av de av offentlige anbudsreglene og følger de reglene som er". Med dette siktes det til lov om offentlige anskaffelser, og bestemmelsene rundt dette - et temmelig omfattende regelverk. Her på bloggen har jeg skrevet en oversiktsartikkel om det før, noe du kan lese ved å klikke på lenken her.

Og så var det "språkblomstene" i artikkelen da - sende ut i pitch. Hva betyr nå vel det? - Jo, En pitch er en slags presentasjon av hvordan man tenker, en skisse til tenking og jobbing - gjerne en prøvejobb som viser hvordan man tenker kreativt.

For det er ikke så enkelt å skulle velge et reklamebyrå framfor et annet byrå til å gjøre oppdrag for inntil 20 millioner i året. For hvilke kampanjer man skal kjøre vet man vel knappest om nå, flere år i forveien. Det er nemlig en flerårig avtale det er snakk om, noe vi også leser om. De har en opsjon (en  avtalefestet mulighet) til å forlenge den avtalen de allerede har til vilkårene de har vært enige om. Denne gangen gjør ikke Posten det, de ber bransjen om å komme med nye tilbud til dem.

Hva ligger i en slik avtale da? Jo, de har sikkert blitt enige om timepriser, og hva ulike ting skal koste hos det reklamebyrået de handler med, altså pr i dag reklamebyrået Kitchen og reklamebyrået Creuna. I tillegg kan det være garantier om bemanning, leveringsdyktighet, og alt hva man nå har blitt enige om ved inngåelsen av avtalen.

Lufting av kontoen er også en talemåte - de åpner opp for at flere kan få tilgang til å levere de tilbud på den jobben som skal gjøres. I avtaleperioden betales kun det byrået som har avtale fra denne "kontoen". Når man lufter, så slipper man flere til.

De skriver at de vil åpne for en eller flere byråer til å gjøre "både kommunikasjonsløsninger på overordnet profilnivå og mer salgsutløsende kommunikasjon". Litt av hvert innen kommunikasjon altså. Fra omdømmebygging og vedlikehold av merkevaren, til konkrete kampanjer for ulike produkter Posten har.

Videre kan vi lese om at "foreløpig er det ikke mer enn en prekvalifisering". En prekvalifisering er en runde som avgjør hvem som får være med i konkurransen videre. I en slik runde må man dokumentere at firmaet holder de grunnleggende kravene som stilles. Dette kan gjelde ulike ting som firmaets økonomiske soliditet, skatt, krav om hms og miljøsatsing, kapasitet og liknende. Tidligere jobber man har gjort er oftest en del av det, og kanskje særlig om de har vært vurdert og har fått priser for sine  jobber. Det dokumenterer på en måte hva man kan og står for. Det er riktignok ingen garanti for de neste jobbene som skal løses

 Den viktigste jobben er alltid den som skal gjøres.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar